Fundacja – Akademia Iwony Kalaman

Nasze działania

Jesteśmy organizacją pozarządową, która wspomaga polską edukację

Rozpowszechniamy informacje naukowych oraz wyniki badań naukowych dotyczących rozwoju edukacji

Organizujemy szkolenia i kursy w zakresie nowatorskich narzędzi edukacyjnych oraz nowatorskich i autorskich programów edukacyjnych dla placówek oświatowych

Organizujemy imprezy sportowe, kulturowe, rekreacyjne i edukacyjne

Organizujemy zajęcia edukacyjne, koła zainteresowań oraz zajęcia wspierające edukację

Organizujemy warsztaty rozwijające twórcze myślenie

Organizujemy placówki oświatowe, punkty poradnictwa pedagogiczno-psychologicznego, placówki wsparcia dziennego prowadzące terapie uzależnień

Organizujemy warsztaty rozwijające kompetencje społeczne

Realizujemy działania edukacyjne mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych

Realizujemy działania wspierające rodziny w pokonywaniu trudności rozwojowych dzieci, młodzieży, osób z fragmentarycznymi deficytami rozwoju lub niepełnosprawnościami i seniorów

Współpracujemy z władzami samorządowymi, rządowymi, osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz organizacjami pozarządowymi, a także osobami indywidualnymi