Fundacja – Akademia Iwony Kalaman

Fundacja
Akademia Iwony Kalaman

Jesteśmy organizacją pozarządową, która wspomaga polską edukację

Poświęcamy się wszechstronnemu rozwojowi społecznemu dzieci, młodzieży, osób z deficytami rozwoju lub niepełnosprawnościami i seniorów

Promujemy edukację, kulturę i aktywność fizyczną

Działamy na rzecz wyrównania szans edukacyjnych i wspieramy rozwój kreatywności, sztuki oraz aktywności sportowo-rekreacyjnej dzieci, młodzieży, seniorów oraz osób z deficytami rozwoju

Popularyzujemy pozaszkolne formy edukacji artystycznej, kulturowej i sportowej oraz innowacyjne narzędzia edukacyjne i programy

Walczymy z wykluczeniem społecznym

Aktywizujemy społeczności lokalne w zakresie edukacji, rekreacji i integracji

Promujemy programy zdrowotne, profilaktykę uzależnień oraz działania proekologiczne