Fundacja – Akademia Iwony Kalaman

Nurtującym problemem osób z niepełnosprawnościami jest izolacja, czyli brak kontaktu ze społeczeństwem. U takich osób wiąże się to często z powstawaniem negatywnych emocji, takich jak frustracja, przygnębienie, zagubienie, agresja czy brak chęci do życia, co w konsekwencji może prowadzić do depresji.

Aby przeciwdziałań tego typu zjawiskom Fundacja zainicjowała projekt ” Wszystkie Dzieci Nasze Są”.

Działania, które realizowaliśmy w ramach tego projektu to organizacja zajęć korekcyjno-rekreacyjnych oraz warsztatów rekreacyjno-sensorycznych. Na podstawie naszych doświadczeń wiemy, że taka forma zajęć jest najbardziej korzystna dla uczestnika zajęć. Ponieważ nie ogranicza nikogo pod względem stopnia sprawności ruchowej, sensorycznej czy też psychofizycznej.

Dostęp do zajęć był otwarty dla wszystkich dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci posiadających orzeczenie lekarskie oraz osób z niepełnosprawnością w każdym stopniu. Jak sama nazwa projektu mówiła – WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ!

Projekt realizowany w latach 2018-2023.