Fundacja – Akademia Iwony Kalaman

Projekt był odpowiedzią na zapotrzebowanie rodzin z małymi dziećmi na dedykowane im usługi edukacyjno- wychowawcze, integracyjne i socjalizujące.

Naszym zadaniem było stworzenie warunków do optymalnego, przyjaznego i sprzyjającego rozwojowi warszawskich rodzin miejsca, poprzez organizację zajęć o charakterze edukacyjno-wychowawczym z wykorzystaniem infrastruktury, przestrzeni ogrodów i placów zabaw żłobków.

Czas, który dzieci spędzają z rodzicami jest jednym z podstawowych czynników sprzyjających budowaniu więzi, poczucia bezpieczeństwa oraz stymulacji rozwoju psychoruchowego. Realizowane przez nas zajęcia były oparte o wiedzę z zakresu: psychologii rozwojowej, psychologii rodziny jak również wynikają z wieloletniego doświadczenia Fundacji w działalności na rzecz profilaktyki, organizacji rodzinnych plenerów i zajęć edukacyjnych.