Fundacja – Akademia Iwony Kalaman

Projekt realizowany w ramach strategii Dzielnicy Bemowo dotyczącej upowszechniania kultury oraz propagowania wartości płynących z uprawiania sztuki.

 

Celem naszych działań było nie tylko promowanie sztuki, ale także pozytywnie wpływać na kondycję psychospołeczną mieszkańców oraz wzmacnianie relacji sąsiedzkie, budując jednocześnie ich więź z miejscem zamieszkania.

Jednym z głównych atutów tej inicjatywy była możliwość realizacji warsztatów na świeżym powietrzu, wykorzystując przy tym przestrzeń parków bielańskich, które nawiązują do tradycji malarstwa sztalugowego. To były nie tylko lekcje sztuki, lecz także okazja do integrowania się z naturą i ożywiania kreatywności w wyjątkowym otoczeniu.

Projekt realizowany w latach 2019-2023.